Vad är HoG Charity Shield?

Idé om samarbete kallad HoG Charity Shield med initiativtagarna Finska Pingst, Arabisktalande Allianskyrkan och Göteborgskyrkan. Syftet är att arbeta med direkta insatser till barnhem i Europa, Asien, Mellanöstern och Afrika. Du eller ditt företag kan vara med och skapa en framtid för många utsatta barn, framför allt flickor, genom att bidra med ekonomiska medel. Vi ska huvudsakligen arbeta för att proaktivt utveckla och skapa trygghet till de barn som är beroende av ett hem. Barnhemmen som vi adresserar bedrivs av olika kyrkor/samfund (Frikyrkor, Katolska kyrkan, Ortodoxa kyrkor) eller frivilliga organisationer (FIDA, PMU, Rädda barnen). Barnhemmen har ofta en nära koppling till närliggande skolor och kan erbjuda en trygg och kvalitativ uppväxt med hem, sovrum, läxhjälp, idrott och andra nödvändiga rutiner. Vi har genomfört besök i ett antal barnhem på Sri Lanka och f.d Balkan-länderna och de behov som oftast återkommer är brist på mat, kläder, sjukvård och utbildningsmaterial. (https://youtu.be/VR1zFTUBPkM) Därför har vi valt att investeringarna i HoG Charity Shield går direkt till följande ändamål;

  1. Mat; många barnhem har begränsade möjligheter att ge mat till barnen. Om inte barnen får möjligheter till rätt näring och rätt mängd näring hämmas både den fysiska och psykiska utvecklingen samt inlärningsförmågan.
  2. Kläder; många barnhem har också behov av att erbjuda kläder till barnen. Möjligheten att få nya kläder inkl. även idrottskläder ger barnen en trygghet och minskar känslan av utanförskap.
  3. Sjukvård; möjligheten att erbjuda en grundläggande sjuk- & hälsovård skapar friska och trygga barn. Här inkluderas även möjligheten till tandvård och akutvård
  4. Utbildningsmaterial; datorer och printers är alltid nödvändiga för att kunna göra hemläxor och presentationer av densamma. Här finns även möjligheten att lära barnen söka information via www och ge dem en större inlärningsplattform utanför skolan.

Våra mål 2018-2019

Vi ska adressera 20 barnhem i Asien, Mellanöstern och Afrika. Vi behöver 50.000 SEK per barnhem för att kunna ge en trygghet över en längre period. Utbetalning till respektive barnhem sker varje månad. Vi återkopplar till dig/er vilket barnhem som har fått de ekonomiska bidragen och vilket resultat som vi gemensamt uppnått. Presentationen sker både skriftligt och via film. Bidraget går oavkortat till barnhemmen.

HoG kitchen & café och HoG Music är också delaktiga i Charity Shield

Vi startar ett professionellt cafe´ med inriktning på all världens mat/hälsokost som är öppet för allmänheten måndag-lördag. Musikproduktionen och låtskrivande ska skapa synergieffekter för mångkulturell (olika uttryck, generationer…) ungdomar genom att aktivt delta, fortbilda och genomföra projekt inom musik som även inkluderar andra intressenter inom branschen. Delar av överskottet från kitchen och cafét samt musikproduktionen går till riktade sociala projekt.

Vill du vara med?

Om du eller ditt företag är intresserade av att vara med så kan du/ni kontakta undertecknade personer för möte eller samtal. Du kan lägga ditt bidrag direkt till Göteborgs Finska Pingstkyrka, bankgiro 5915-7990. Via utlandet skickar du ditt bidrag till; BIC:SWEDSESS med IBAN: SE75 8000 0810 5900 3701 7332. Använd referens HoG Charity Shield 2018. Belopp som vi önskar få bör helst vara mellan 10.000-50.000 SEK i syfte att vi ska kunna ge ett stöd över en längre period till specifika namngivna barnhem. Är du företagare som ger ett bidrag på 50.000 SEK så erbjuder vi möjligheten att marknadsföra ditt varumärke på vår bilboard (Redbergsvägen 19, Göteborg) under en valfri månad. Idag passerar drygt 30.000 personer per dag kring Redbergsvägen/Redbergsplatsen.

Med vänlig hälsning

Anne Siitonen (Ansvarig för HoG Charity Shield)

Mobil; +46709269404

Kontaktformulär